Hasar durumunda DASK'a gönderilecek belge ve bilgiler
 
  • Hasar ihbarı bilgisi
  • Poliçe fotokopisi
  • Tapu belgesi fotokopisi
  • Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tesbitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi
  • Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefonu numarası
  • Mağdur ruhsat sahibine ait banka, şube ve IBAN no bilgileri

Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigorta poliçesinin yanı sıra deprem teminatı bulunan başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde, diğer poliçenin varlığı da DASK'a bildirilmelidir.