Maddi Zararlar İçin İstenecek Evraklar

Kaza tespit tutanağı, Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi, Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi, Hasar fotoğrafları, Zarar gören aracı kullanan kişinin ehliyeti, Mağdur ruhsat sahibine ait banka, şube ve IBAN no bilgileri

 
Bedeni Zararlar / Tedavi Masrafları İçin İstenecek Evraklar

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı, Kati hastane raporu, Tedavi masraflarını gösterir fatura ve belgeler, Hasarlı aracın fotoğrafları, Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri

 
Bedeni Zararlar / Daimi Sakatlık İçin İstenecek Evraklar

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı, Maluliyet derecesini belirtir hastane heyet raporu, Kişinin son kazanç belgesi, Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri

 
Bedeni Zararlar Vefat Tazminatı İçin İstenecek Evraklar

Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı, Savcılık onaylı ölü muayene tutanağı, Veraset ilamı, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Kişinin son kazanç belgesi, Mağdur kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri