.
Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

Hasar fotoğrafı, Olay yeri inceleme tutanağı-ifade tutanağı, Tapu veya kira kontratı, Sigortalının beyanı, Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri, Alış faturaları, Bulunamadı belgesi, Mallar bulunda ise teslim tesellüm belgesi, İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar

Sigortalının beyanı, Hasar fotoğrafı, Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge, Tapu veya kira kontratı, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Yağış Hasarlarında İstenecek Evraklar

Beyan, Hasar fotoğrafı, Tapu veya kira kontratı, Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri, İhtiyaç olması halinde meteoroloji raporu, İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Dahili Su Hasarlarında İstenecek Evraklar

Beyan, Hasar fotoğrafı, Tapu veya kira kontratı, Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri, İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Yangın Hasarlarında İstenecek Evraklar
İtfaiye raporu, Savcılıktan takipsizlik kararı veya iddianamesi, Hasar fotoğrafı, İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname, Tapu veya kira kontratı, Sigortalının beyanı, Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri,
Elektronik Cihaz Hasarlarında İstenecek Evraklar

Beyan, Teknik servis raporu, Yangın varsa itfaiye raporu, Hırsızlık hasarlarında karakol tutanağı, Hasarlı cihazların alış faturaları, Hırsızlık olayında, hırsızlık olayında bekleme süresi sonunda bulunamadı zaptı, Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri, İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname

Deprem Hasarlarında İstenecek Evraklar

Sigortalının beyanı, Tapu/kira kontratı, Resim, Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Hasarlarında İstenecek Evraklar

Sigortalının beyanı, Üçüncü şahıs beyanı, Hasar sebebine bağlı olarak düzenlenen resmi ifade ve görgü tutanakları, Talebe ilişkin faturalar, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri, Olayın özelliğine göre farklı evrak talep edilebilir

Diğer hallerde istenecek evraklar

Araç veya deniz aracı çarpması hasarlarında polis zaptı, G.L.H.K hasarlarında karakol tutanakları, Komşudan sirayetlerde karakol tutanağı veya apartman yöneticisi tutanağı, Hasar fotoğrafı, İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname, Tapu veya kira kontratı, Sigortalının beyanı, Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge, Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri